RETTS ger svar på frågorna

  • Hur akut sjuk är patienten?
  • Det medicinska tillståndet?
  • Bästa handläggningen?

På Sahlgrenska sedan 2005

RETTS infördes på Sahlgrenskas akut- och olycksfallsmottagning 2005. Sedan dess har ett gemensamt nordiskt utvecklingsarbete inom akutsjukvården pågått. Idag används RETTS av de flesta landsting, regioner och ambulansorganisationer i Sverige och Norge.