Kontakt

Välkommen att kontakta någon av oss på Predicare som sedan 2011 ansvarar och driver utvecklingen av RETTS vidare. Vi svarar på alla frågor om RETTS och tar tacksamt emot förbättringsförslag från dig.

Predicare AB startade 2011 i samband med att allt större och professionella krav ställdes på RETTS-systemet. eng

Predicare AB startade 2011 i samband med att allt större och professionella krav ställdes på RETTS-systemet. eng

Kontaktinfo

Predicare AB
Sahlgrenska Science Park
Medicinargatan 8A
413 90 Göteborg

Kontaktpersoner

Håkan Jideus, VD
hakan.jideus@predicare.se
+46 (0)70 529 36 20

Bengt Widgren, Medicinskt ansvarig
bengt.widgren@predicare.se
+46 (0) 70 524 22 93

Marcus Blidkvist, Kundutveckling
marcus.blidkvist@predicare.se
+46 (0) 70 392 24 21

Daniel Malm, IT ansvarig
daniel.malm@predicare.se
+46 (0) 72 315 24 47

support@rettsonline.com

Användarnätverk

RETTS har ett stort antal användare som ingår i ett nordiskt nätverk. Vi har årliga nordiska möten där dessa användare utgör grunden för den kontinuerliga utvecklingen av RETTS. Är du intresserad av detta nätverk, tag kontakt via info@predicare.se.

Om Predicare

Predicare AB startade 2011 i samband med att allt större och professionella krav ställdes på RETTS-systemet. För att säkerställa utvecklingen av systemet och framtida investeringar beslöts att driva RETTS i företagsform. En professionell styrelse inrättades. Företagets säte är i Göteborg.

Företagets mål

  • Predicare skall utveckla och leverera smarta beslutstödslösningar som gynnar den medicinska säkerheten och kvaliteten samt förenklar arbetet inom akutsjukvården i och utanför Norden
  • Stödja den professionella utvecklingen inom akutsjukvården
  • Stödja forskning och utveckling inom akutsjukvården

Nordisk RETTS styrgrupp

Vid varje årsmöte stämmer Predicare av med linjefunktioner inom akutsjukvården kring strategiska frågor kring akutsjukvård i vid mening.

Kontakta oss