NRM 2017

Konferenscentrum Wallenberg

Nordic RETTS Meeting Göteborg 2017

Mötet 2017 kommer att bjuda på två heldagar med föreläsningar och
workshops och är förlagt till Wallenbergs Konferenscenter
inom campus på Göteborgs Universitet.

Reservera följande dagar:
2017-10-18:
kl 09.00 – 16.30
2017-10-19:
kl 08.30 – 16.00

Mer info / anmälan / preliminärt program:  http://predicare.se/nordic-retts-meeting2017/

Önskemål på innehåll, förslag på posters och önskemål om utställningsplats emottages tacksamt.
Maila:
bengt.widgren@predicare.se

Varmt välkomna!

Ann, David, Bengt, Marcus, Daniel och Håkan

13 maj 2017