RETTS App

RETTSPlusM3

Med RETTS App kan du göra rettsningar varhelst du har en uppkoppling mot internet (Version 1.0) på din padda, telefon, PC….

Genom att fylla i ålder, VP och ESS/ symtom för du automatiskt fram prioritet.

RETTS App som Beta-version finns tillgänglig för testning.

Kontakta daniel.malm@predicare.se för inlogg och feedback-formulär.

Vårt mål är att den användbara versionen skall vara klar i augusti.

6 december 2017