FAQ

Här är en förteckning över några av de vanligaste frågorna och svaren beträffande RETTS.

Här har vi sammanställt några av de viktigaste frågorna kring RETTS.

Här har vi sammanställt några av de viktigaste frågorna kring RETTS.

Hur får man lösenord/Superuserlogin?
Man skickar ett mejl till info@predicare.se

Hur gör man om man glömt lösenord?
Skickar ett mejl till info@predicare.se

Kan man använda RETTS på vårdcentraler eller i hemsjukvården?
Ja, det går utmärkt. Skicka mejl till info@predicare.se

Vad kan man editera själv?
Idag kan man editera högre-nedre-rutan så kallade processåtgärder.

Hur skriver man ut från RETTS Online?
Tryck på  [Ctrl] + [P]

Var finns PP-filerna som fanns förr?
De är borttagna och utskrift görs numera från RETTS Online.