RETTS Online

Sedan januari 2016 tillhandahåller vi RETTS Online 2.0. RETTS utvecklades i pappersformat men finns nu som en helt ny webbtjänst.

Med RETTS Online får du tillgång till ett beslutsstöd oavsett om du använder dator, läsplatta eller smartphone.

Med RETTS Online får du tillgång till ett beslutsstöd oavsett om du använder dator, läsplatta eller smartphone.

RETTS© Online

Predicare AB gjorde sin största investering någonsin och presenterade RETTS© Online 2.0  i januari 2016. (Gamla RETTS© Online 1.0 /retts.se kommer snart att försvinna)
Inför 2.0  har mycket av RETTS© reviderats från avseende innehållet, layout, vitalparametrar och ESS’er. Funktionaliteten är förenklad.
Nyheter för RETTS© Online 2.0 är:

 • Egen administration av licens/abonnemang i form av central
 • Lokal administratör(f.d. superuser) och användare
 • Licenserna går att flytta mellan användare vid personalomsättning
 • Större frihet för respektive klinik/organisation att utforma delar av innehållet efter lokala förutsättningar. 

Lokal administratör kan editera:

 • Faktarutans innehåll
 • Nästa åtgärd/aktivitet
 • Lokal processåtgärd
 • Intern meddelandefunktion
 • Allt som lokalt anpassas/editeras i Online för en klinik kommer att lagras versionshanterat och följa med i nästa uppdatering.

RETTS© Online 2.0  innehåller dessutom en rutin för lansering av lokal editerad/ anpassad version för kliniken. Denna rutin kan nyttjas när ny version ska testas, valideras
och editeras innan den släpps till användarna.

Så fungerar RETTS© Online 2.0

RETTS© finns som en tjänst via internet men också i pappersform för dem som helt eller delvis saknar uppkoppling. Fler och fler använder webbfunktionen via www.rettsonline.com som kan användas online 24h/dygn och av ett obegränsat antal användare/licens. RETTS© Online har samma arbetssätt och funktionalitet som RETTS på papper. En viktig skillnad är att RETTS Online möjliggör för verksamhetens att lägga till egna lokala processåtgärder i varje ESS, vilket innebär en löpande ”editeringsmöjlighet”. Den lokala administratören måste godkänna licensvillkoren och varje licensinnehavare måste utse en medicinsk ansvarig för de editerade ESS.

Fördelar med RETTS© Online 2.0

 • Alltid rätt och uppdaterade ESS
 • ESS är utskrivningsbara med eller utan lokala processåtgärder
 • Risken att man använder gamla eller olika versioner minskar
 • Du kan läsa/öppna två ESS på samma gång för att jämföra

Vad ingår i RETTS© Online 2.0

 • RETTS© Online 24/7 via skärm
 • RETTS© utskrivbar i pappersversion
 • RETTS© Sim e-learningsystemet på svensk länk på www.rettsonline.com
 • Instruktioner och lathundar
 • Medlem i användarnätverket och deltagande i Nordiskt RETTS© Meeting
 • Teknisk och medicinsk support kring användning av RETTS©

Supportnummer:+ 46 (0) 31 380 26 06
Supportmejl: support@rettsonline.com