Nya RETTS Online

Nu tillhandahåller vi Nya RETTS Online. RETTS utvecklades i pappersformat men finns nu som en helt ny webbtjänst.

Med RETTS Online får du tillgång till ett beslutsstöd oavsett om du använder dator, läsplatta eller smartphone.

Med RETTS Online får du tillgång till ett beslutsstöd oavsett om du använder dator, läsplatta eller smartphone.

Nya RETTS Online

Predicare har gjort sin största investering någonsin och presenterar stolt Nya RETTS Online.
Inför 2016 års version har RETTS© reviderats från grunden avseende  innehållet, layout samt vitalparametrar och ESS’er. Funktionaliteten är förenklad.
Förbättringar i RETTS Online 2016 är:

 • Egen administration av licens/abonnemang i form av central,
  lokal administratör(f.d. superuser) och användare
 • Licenserna går att flytta mellan användare vid personalomsättning
 • Frihet för respektive klinik/organisation att utforma delar av innehållet efter lokala förutsättningar. 

Lokal administratör kan editera:

 • Faktarutans innehåll
 • Nästa åtgärd/aktivitet
 • Lokal processåtgärd
 • Intern meddelandefunktion
 • Allt som lokalt anpassas/editeras i Online för en klinik kommer att lagras versionshanterat och följa med i nästa uppdatering.

RETTS© Online 2016 innehåller dessutom en rutin för lansering av lokal editerad/ anpassad version för kliniken. Denna rutin kan nyttjas när ny version ska testas, valideras
och editeras innan den släpps till användarna.

Så fungerar RETTS Online 2015

RETTS finns som en tjänst via internet men också i pappersform för dem som helt eller delvis saknar uppkoppling. Fler och fler använder webbfunktionen via www.retts.se som kan användas online 24h/dygn och av ett obegränsat antal användare/licens. RETTS Online har samma arbetssätt och funktionalitet som RETTS på papper. En viktig skillnad är att RETTS Online möjliggör för verksamhetens att lägga till egna lokala processåtgärder i varje ESS, vilket innebär en ”editeringsmöjlighet”. Den lokala superusern måste godkänna licensvillkoren och varje licensinnehavare måste utse en medicinsk ansvarig för de editerade ESS.

Fördelar med RETTS Online 2015

 • Alltid rätt och uppdaterade ESS
 • ESS är utskrivningsbara med eller utan lokala processåtgärder
 • Risken att man använder gamla eller olika versioner minskar
 • Du kan läsa/öppna två ESS på samma gång för att jämföra

Vad ingår i RETTS Online 2015

 • RETTS i pappersversion
 • RETTS Online
 • RETTS Sim e-learningsystemet med samma login som RETTS Online
 • Instruktioner och lathund för användningen av RETTS
 • Medlem i användarnätverket och deltar i Nordiskt RETTS meeting årligen till reducerad kostnad
 • Viss support kring användning av RETTS

Supportnummer:+ 46 (0) 31 380 26 06
Supportmejl: support@rettsonline.com