RETTS Online

Sedan januari 2016 tillhandahåller vi RETTS Online 2.0. RETTS utvecklades i pappersformat men finns nu som en helt ny webbtjänst.

Med RETTS Online får du tillgång till ett beslutsstöd oavsett om du använder dator, läsplatta eller smartphone.

Med RETTS Online får du tillgång till ett beslutsstöd oavsett om du använder dator, läsplatta eller smartphone.

RETTS Online

Predicare AB gjorde sin största investering någonsin och presenterade RETTS Online 2.0  i januari 2016. (Gamla RETTS Online 1.0 /retts.se kommer snart att försvinna)
Inför 2.0  har mycket av RETTS reviderats från avseende innehållet, layout, vitalparametrar och ESS’er. Funktionaliteten är förenklad.
Nyheter för RETTS Online 2.0 är:

 • Egen administration av licens/abonnemang i form av central
 • Lokal administratör(f.d. superuser) och användare
 • Licenserna går att flytta mellan användare vid personalomsättning
 • Större frihet för respektive klinik/organisation att utforma delar av innehållet efter lokala förutsättningar. 

Lokal administratör kan editera:

 • Faktarutans innehåll
 • Nästa åtgärd/aktivitet
 • Lokal processåtgärd
 • Intern meddelandefunktion
 • Allt som lokalt anpassas/editeras i Online för en klinik kommer att lagras versionshanterat och följa med i nästa uppdatering.

RETTS Online 2.0  innehåller dessutom en rutin för lansering av lokal editerad/ anpassad version för kliniken. Denna rutin kan nyttjas när ny version ska testas, valideras
och editeras innan den släpps till användarna.

Så fungerar RETTS Online 2.0

RETTS finns som en tjänst via internet men också i pappersform för dem som helt eller delvis saknar uppkoppling. Fler och fler använder webbfunktionen via www.rettsonline.com som kan användas online 24h/dygn och av ett obegränsat antal användare/licens. RETTS Online har samma arbetssätt och funktionalitet som RETTS på papper. En viktig skillnad är att RETTS Online möjliggör för verksamhetens att lägga till egna lokala processåtgärder i varje ESS, vilket innebär en löpande ”editeringsmöjlighet”. Den lokala administratören måste godkänna licensvillkoren och varje licensinnehavare måste utse en medicinsk ansvarig för de editerade ESS.

Fördelar med RETTS Online 2.0

 • Alltid rätt och uppdaterade ESS
 • ESS är utskrivningsbara med eller utan lokala processåtgärder
 • Risken att man använder gamla eller olika versioner minskar
 • Du kan läsa/öppna två ESS på samma gång för att jämföra

Vad ingår i RETTS Online 2.0

 • RETTS Online 24/7 via skärm
 • RETTS utskrivbar i pappersversion
 • RETTS Sim e-learningsystemet på svensk länk på www.rettsonline.com
 • Instruktioner och lathundar
 • Medlem i användarnätverket och deltagande i Nordiskt RETTS Meeting
 • Teknisk och medicinsk support kring användning av RETTS

Supportnummer:+ 46 (0) 31 380 26 06
Supportmejl: support@rettsonline.com