Enkätundersökning om Predicare och RETTS

Predicare gör en enkätundersökning för att få ett bättre underlag hur svenska kunder ser på Predicare och RETTS. Vi har strax efter påsk skickat en enkät till våra kunder i Sverige.

Vi ber våra  svenska kunder som har fått mail om denna enkätundersökning att svara på den så snart som möjligt. Era åsikter är viktiga för oss och vi skulle uppskatta om ni tog er tid att svara på denna enkät som tar 2-3 minuter att fylla i.

Med vänlig hälsning Predicares företagsledning

9 april 2018