RETTS App

Med RETTS Plus som app kan du göra rettsningar på din telefon/padda/PC
varhelst du har en uppkoppling mot internet (Version 1.0).
Genom att fylla i ålder, VP och ESS/ symtom får du automatiskt fram prioritet.

Vårt mål är att den användbara CE-märkta versionen skall vara klar i juni 2018.

RETTS App som Beta-version finns tillgänglig för testning redan nu. Kontakta daniel.malm@predicare.se för inlogg och feedback-formulär.

 

6 december 2017