RETTS Nära för Vårdcentraler

Trycket på vården ute i landet ökar och idag erbjuder flertalet Vårdcentraler ”dropin” eller ”lättakut”.
För att höja patientsäkerheten och göra en systematisk bedömning vid akuta situationer erbjuder Predicare ett lättanvänt och snabbt beslutsstöd för både besök och telefonkontakt.

Kontakta oss

17 maj 2017