Sök RETTS Fond

Predicare AB tillhandahåller en fond med medel för forskning om akutsjukvård som använder RETTS. Fonden är öppen för de anställda vars arbetsgivare innehar licens på en eller flera RETTS produkter. Medlen tilldelas angelägna projekt i konkurrens efter att ansökan granskats av Predicare AB’s styrelse.

Läs mer.

7 maj 2017