Utbildning

Inom RETTS Academy kan vi skräddarsy utbildningar för dina medarbetare
beroende på tidigare utbildningsnivå, erfarenhet och mål.

De verktyg vi använder idag är föreläsningar, traditionell lärarledd utbildning,
”train the trainer”/instruktörs- utbildning, film och e-learning/självstudier.

Utbildningar kan läggas upp som nybörjare/fortsättning/uppfräschning.

Inriktningar kan vara somatisk, barn, vuxna, psyk, ambulans, hemsjukvård, närsjukvård etc

Intresseanmälan